top of page
Deprimeret kvinde i seng

Depression

Depression er et meget udbredt fænomen, og som psykolog møder jeg ofte klienter, der kæmper med depressive tilstande. Depression er ofte en meget ensom tilstand, og det kan være svært at lukke andre ind i de mørke tanker og svære følelser. I min arbejde har jeg erfaring med at skabe rum for at tale og arbejde med det svære, og jeg prioriterer at facilitere et trygt og fordomsfrit rum.

Jeg ved at det er krævende og svært at søge hjælp når depressionen fylder i hverdagen, og derfor tilbyder jeg en gratis og uforpligtende forsamtale, så du kan tage de første skridt mod bedring.

Deprimerende mørke

Hvad er depression?

Depression er en alvorlig psykisk lidelse, der desværre rammer rigtig mange af os. Depression er ofte associeret med tristhed, men det er mere end bare at føle sig trist eller nedtrykt i en kortere periode. Depression er en tilstand, der har en dybtgående og ødelæggende indvirkning på vores trivsel og livskvalitet. Personer med depression oplever en vedvarende følelse af tristhed og tomhed, hvor det kan føles som om, sindet er indhyllet i en tåge af mørke. Selvom der kan være øjeblikke af lettelse eller stunder hvor man føler sig glad, kan den underliggende følelse af tomhed og håbløshed vedblive og dominere ens tanker og følelser.

Symptomerne på depression varierer fra person til person, men nogle af de mest kendetegnende symptomer inkluderer vedvarende følelse af tristhed og nedtrykthed, nedsat eller manglende lyst og interesse samt nedsat energiniveau og udmattelse. For eksempel kan det være at du føler, at verden omkring dig virker grå og uden glæde, og selv de ting, der tidligere har været rare eller spændende, synes nu meningsløse. Måske oplever du en markant ændring i dine søvnmønstre, såsom vanskeligheder ved at falde i søvn, hyppige opvågninger om natten eller overdreven søvn, hvor du alligevel føler dig udmattet hele tiden.

Tab af lyst, interesse og glæde ved tidligere værdsatte aktiviteter er meget almindelige tegn på depression. Det kan bidrage til fortvivlelse og det kan give en følelse af at man mister sig selv og sin livsglæde.

Andre symptomer kan omfatte ændringer i appetitten, og depressive tilstande kan føre til både øget og nedsat appetit. Lav energi og konstant træthed kan gøre tidligere overkommelige daglige opgaver til en udfordring. Koncentrationsevnen kan være svækket, og du kan have svært ved at tænke klart eller huske ting.

 

Følelser af skyld, skam og værdiløshed kan være overvældende - også selvom der måske ikke er nogen konkret årsag til det.

 

Tanker om død eller selvmord kan også opstå, følelsen af at lidelsen er uudholdelig, og det kan være svært at se andre veje.

Har du selvmordstanker?

Selvmordstanker er vigtige at tage alvorligt og reagere på. Har du brug for akut at tale med nogen om dine selvmordstanker kan du kontakte Livslinien på 70 201 201.

Ved konkrete selvmordsplaner skal du søge hjælp på psykiatrisk akutmodtagelse ved at ringe til 1818. Ved akut selvmordsfare og livstruende situationer skal du ringe 112.

Ensom mand på telefonen

Når depressionen rammer, påvirker den alle aspekter af vores liv. Det kan have en negativ indvirkning på vores personlige relationer, interesser, arbejdspræstation, uddannelse og fysiske sundhed.

For eksempel kan du opleve at du trækker dig tilbage fra sociale aktiviteter og undgår kontakt med venner og familie. Måske føler du dig isoleret og ensom, selvom du er omgivet af mennesker, og du kan have svært ved at udtrykke dine følelser eller bede om hjælp.

Arbejds- og skolepræstationer vil typisk også blive mere og mere udfordrende, da det bliver sværere at opretholde fokus, energi og motivation til at udføre dine opgaver.

Den fysiske sundhed kan også blive påvirket, og depression kan komme til udtryk som fysiske symptomer som hovedpine, mavesmerter eller generel ubehag.

Trist pige med depression

Mistænker du depression hos dig selv eller en du kender, genkender du måske flere af nedenstående tegn:


 

 • Vedvarende følelse af tristhed, håbløshed eller tomhed.
   

 • Mangel på interesse eller glæde ved tidligere elskede aktiviteter.
   

 • Nedsat energi og vedvarende udmattelse
   

 • Ændringer i søvnmønstre, såsom svært ved at falde i søvn, hyppige opvågninger om natten eller overdreven søvn.
   

 • Ændringer i appetit og vægt, herunder betydeligt nedsat eller øget appetit.
   

 • Svækket koncentrationsevne og problemer med at tænke klart eller huske ting.
   

 • Følelse af at være værdiløs og uden betydning for andre.
   

 • Negativt selvbillede og nedvurdering af egen person.
   

 • Hyppige fysiske symptomer som hovedpine, mavesmerter eller generel kropsubehag.
   

 • Øget irritabilitet rettet mod sig selv, andre eller begge dele.
   

 • Tendens til at føle sig afvist eller utilstrækkelig i relation til andre.
   

 • Social tilbagetrækning og isolation fra venner og familie.
   

 • Tanker om død eller selvmord, følelsen af at være fanget og uden udvej.

 

 

Det er vigtigt at bemærke, at disse tegn kan variere fra person til person, og ikke alle, der lider af depression, oplever nødvendigvis alle disse symptomer på samme tid.

Depression kan opdeles i tre underkategorier; hhv. let depression, moderat depression og svær depression, som afspejler graden og mængden af symptomer hos den enkelte.

Hvis du eller nogen, du kender, viser tegn på depression, er det vigtigt at opsøge hjælp til behandling.

 

Depression er udtryk for alvorlig mistrivsel, og er en behandlingskrævende tilstand som ingen bør stå alene med.

Depression

Hvordan opstår depression?

Depressive tilstande er influeret af en række psykologiske faktorer, der påvirker vores mentale og følelsesmæssige velbefindende. Biologiske og genetiske faktorer kan også spille en rolle, men ofte har psykologiske faktorer en betydelig indvirkning på udviklingen af depression.

Mistrivsel og negative tanker er oftest centrale drivkræfter bag depressive tilstande. Når vi oplever langvarig stress, følelser af utilstrækkelighed, tab af selvtillid og selvværd eller en følelse af at være fanget i negative mønstre, kan det føre til en nedadgående spiral af modløshed og nedtrykthed.

Ubehagelige tanker, som for eksempel tankerne om, at man ikke er god nok, at man ikke fortjener lykke og omsorg, eller at intet nogensinde vil ændre sig, kan dominere ens tankerum og underminere ens selvopfattelse, selvværd og livsglæde.

Disse negative tanker og det følelsesmæssige ubehag, påvirker vores opfattelse af virkeligheden og giver os en tendens til at se hele tilværelsen gennem et filter af meningsløshed og håbløshed. Ofte farves hele vores udsyn af den depressive tilstand, og vi kommer til at tolke verden med udgangspunkt i depressionen. Over tid kan vores virkelighedsopfattelse blive forvrænget, og der bliver behov for støtte og hjælp til at nuancere de depressive tanker.

Ofte bliver det svært at se muligheder og håb, og man kan begynde at føle sig magtesløs og uden kontrol over sit eget liv. Denne negative spiral kan gradvist forværres, hvilket fører til en dybere følelse af nedtrykthed og tab af livslyst.

Thinking Man on Couch_edited.jpg

Samtidig kan svære livshændelser som tab af en elsket, afvisning og skuffelser, ensomhed eller en følelse af utilstrækkelighed forstærke følelsen af mistrivsel og bidrage til udviklingen af depressive symptomer. Disse faktorer kan forstyrre vores evne til at håndtere stress og modgang, hvilket igen kan øge risikoen for at udvikle depressive tilstande.

Det er vigtigt at understrege, at selvom psykologiske faktorer kan være medvirkende til udviklingen af depressive tilstande, er det ikke ens egen skyld, at man føler sig nedtrykt.

Depression er en kompleks lidelse, der kan ramme os alle, uanset vores baggrund eller styrke.

 

Min erfaring er, at mennesker med depression ofte har kæmpet meget og længe på egen hånd og i ensomhed. Depression kan føles som svaghed, men det kræver enorm styrke, og vi udmattes af depressioner, fordi de tvinger os på mentalt overarbejde. Derfor er en vigtig del af det terapeutiske arbejde derfor at arbejde på at lette byrden. Dette sker blandt andet når der tilbydes et rum, hvor du i fortrolighed og fri for fordømmelse og hensyn kan dele det svære, og arbejde på at skabe flere mentale pusterum i tilværelsen.

Hvordan føles det at være depressiv?

Det er svært at svare entydigt på, hvordan det føles og opleves at have en depression. Måden hvorpå depressive tilstande kommer til udtryk, vil altid være påvirket af ens livserfaringer og psykologiske mønstre. Dog kan jeg pege på nogle generelle træk ved oplevelsen af at have en depression:

At være depressiv kan føles som at være fanget i en mørk og uendelig tåge, hvor daglige aktiviteter føles uoverskuelige. Du kan opleve en konstant følelse af tristhed og håbløshed, der overskygger alt eller det meste i dit liv. Selvom du måske tidligere har haft interesser og hobbyer, der gav dig glæde, kan de nu virke meningsløse, uoverskuelige eller uden værdi.

Du kan føle dig distanceret og isoleret fra andre mennesker og følelsen af ensomhed kan forstærkes, selv når du er omgivet af mennesker. Opgaver, der tidligere har føltes simple, som fx at stå op om morgenen eller tage et bad kan virke som kæmpestore opgaver, og du kan opleve en overvældende træthed og mangel på energi. Det sker fordi depression er en voldsom belastning for psyken, og dermed kræver meget af vores energi.

Ensom og deprimeret person

Tendensen til at bebrejde sig selv er også en meget almindelig del af depression. Du begynder måske at analysere dine handlinger, tanker og følelser og finde fejl og mangler ved dig selv. Du kan begynde at tro, at det er din egen skyld, at du er i denne tilstand, og at du ikke er stærk nok eller i stand til at håndtere livets udfordringer.

Selv mindre fejl eller skuffelser kan blive forstørret og forstærke følelsen af utilstrækkelighed og skyld. Du kan føle, at du ikke fortjener lykke eller kærlighed, og at du er en byrde for andre mennesker i dit liv.

Det er vigtigt at forstå, at depression ikke er en bevidst valgt tilstand. Det er ikke noget, du kan kontrollere eller "overvinde" ved blot at ændre din holdning eller tænke mere positivt. Depression er en kompleks sygdom, der påvirker hjernens kemi og fortolkningssystem, vores følelsesmæssige regulering og vores tankemønstre. Det er ikke noget, du har bedt om eller fortjent, og det er ikke en indikator for din styrke eller værdi som person.

Noget af det, der gør depressioner så vanskelige, er dog, at de selvbebrejdende tanker bliver meget overbevisende og har tendens til at blive selvforstærkende over tid. For eksempel kan en person med depression føle sig skyldig over at føle sig nedtrykt og være til besvær for andre. Måske kan du tænke: "Hvorfor kan jeg ikke bare være glad som alle andre? Det er min egen skyld, at jeg føler mig sådan her, og jeg burde kunne klare det selv."

Denne selvbebrejdelse kan føre til en endnu dybere følelse af håbløshed og isolering, og det kan bidrage til en slags ond cirkel, som kan være meget svær at komme ud af igen.

Det er derfor vigtigt for mig at mindske skylden og skammen fra depression og i stedet øve selvomsorg og støtte. Derfor kan det også give mening at inddrage pårørende og netværk. Det er vigtigt at få støtte, og det kan være en stor hjælp for dig og dine nærmeste, at forstå hvad depression er, nemlig et udtryk for alvorlig mistrivsel og ikke en personlig fiasko. Andres støtte og forståelse kan være afgørende for din bedringsproces.

 

 

 

 


 

Ved at søge hjælp har du allerede taget store og vigtige skridt i retning mod bedring. Du har stillet dig mere åbent overfor muligheden for at der er håb og hjælp at hente. Selvom det kan være svært at tro på, at det bliver bedre, så har du taget dig selv alvorligt og udvist omsorg for dig selv og din situation, allerede når du beslutter at arbejde med depressionen.

Ønsker du hjælp til at håndtere din depression hører jeg meget gerne fra dig.

Du kan kontakte mig via sms på tlf. 91 53 20 21 eller bestille tid direkte via hjemmesiden.

bottom of page