top of page
DSC00404.jpg

Min faglige profil

Jeg vægter at tilpasse det terapeutiske forløb, så det passer til dig og dine behov. Metodisk er jeg særlig inspireret af eksistentiel terapi, mentaliseringsbaseret terapi (MBT) og narrativ terapi. Alle tre er evidensbaserede, og det er derfor påvist at terapiformene har god effekt.

Udover den terapeutiske metode, viser forskning at relationen mellem klient og terapeut er vigtig for terapiens virkning. Derfor tilbyder jeg gratis og uforpligtende forsamtaler, hvor vi har mulighed for at møde hinanden inden du starter terapi. Det er nemlig vigtigt at du føler dig tilpas og forstået af din psykolog, så vi kan opbygge et tillidsfuldt samarbejde.

Skov solstråler

Eksistentiel terapi

I den eksistentielle tilgang er der særligt fokus på at lægge forforståelserne til side. Når vi taler sammen til daglig, er der ofte mange antagelser, vaner og selvfølgeligheder på spil. Det betyder gerne at vi tolker verden ud fra vores egen forståelse af den. Den eksistentielle terapeut forsøger at gå væk fra den type vanetænkning. I stedet forsøger jeg at nærme mig din forståelse af verden frem for min egen. Jeg bruger derfor oftest tid på at udforske hvordan tilværelsen ser ud for dig, og hvilke erfaringer og vilkår har formet din måde at være i livet på. På den måde lærer jeg dig at kende på en særlig måde, og sammen bliver vi mere bevidste om hvad der former dig. Der ligger i den her tilgang et ønske om et autentisk menneskeligt møde. Jeg vil møde dig som den du er, i stedet for at få dig til at passe ind i bestemte kategorier. Derfor er autenticitet et nøgleord når jeg arbejder eksistentielt; forholdet mellem at passe ind i fællesskabet og samtidigt at stå ved sit autentiske jeg, optager mig.

Mentaliseringsbaseret terapi

Desuden er min terapeutiske fremgangsmåde inspireret af mentaliserings-baseret terapi (MBT), som er særligt optaget af indre liv. Mentalisering er en socialkognitiv evne, som hjælper os med at fortolke mentale tilstande, følelser og adfærd. Populært sagt handler mentalisering om at forstå sig selv og andre indefra. Mentalisering er en færdighed som kan være mere eller mindre øvet, og som kan udvikles gennem hele livet. Mentalisering hjælper os med at navigere i sociale relationer. Det hjælper os med at blive bevidst om egne og andres følelser, behov og grænser. I mit arbejde er MBT med til at give indblik i dit følelsesliv og dit relationelle liv. Gennem en mentaliseringslinse bliver vi klogere på egne reaktionsmønstre, relationsdynamikker og følsomheder. Med den øgede forståelse og emotionelle bevidsthed kan vi arbejde hen mod bæredygtig forandring, og bedre selvforståelse. Dermed tager jeg indre liv alvorligt, og mener der er vigtig information at hente i følelseslivet. Gennem den mentaliseringsbaserede tilgang forsøger vi at arbejde mere med følelserne frem for imod dem.

Skov
Sort plet i hvid baggrund

Narrativ terapi

Når jeg trækker på traditioner fra den narrative terapi, så spidser jeg ører mod de fortællinger – eller narrativer – der fylder i dit liv. Mennesker er meningsskabende væsener, og fortællinger bærer mening med sig. I den narrative metode er der fokus på fortællingernes opståen og hvordan de vedligeholdes og bekræftes i dit liv. Fortællinger skaber ofte sammenhængskraft, men negative fortællinger kan også blive selvforstærkende. Der kan ligge meget identitet og forståelse i fortællingerne, og de kan blive fastlåsende for os. I perioder hvor vi har det svært, kan vi derfor føle os fanget, eller have svært ved at finde løsninger og håb. I den narrative tilgang leder vi derfor efter undtagelser og nuancer. I undtagelserne ligger ofte mulighed for forandring og for at trække på andre erfaringer og ressourcer end dem vi plejer at bruge. På den måde kan vi arbejde hen mod fortællinger der er mere tro mod den virkelighed vi oplever, og som tillader os mere plads til at udfolde os med mere frihed.

bottom of page